il_570xN.734078913_mygf
il_570xN.733944392_rhy1il_570xN.733944436_59gqil_570xN.734078825_8r0x

Σετ εντέρινων χορδών για έγχορδα αρχαιοελληνικά όργανα

30.00 

Με μήκος τα 65 εκατοστά και τρια διαφορετικά μεγέθη στο πάχος, σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τα όργανά μας, παρέχοντας μεγελύτερη ευαισθησία στο παίξιμο. Αν και είναι πιο ευαίσθητες στη φυσική φθορά από τις αντίστοιχες nylon, είναι πιο κοντά σε αυτές που χρησιμοποιούνταν στην Αρχαία Ελλάδα και στα χέρα του κατάλληλου μουσικού, μπορούν να έχουν ένα ακόμα πιο ιδιαίτερο ήχο.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για όργανα άλλου κατασκευαστεί με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά (μήκος).